Thailand Business Pages (Thailand trade)

จักรวัฒน์ นวการ บจก.

ติดต่อเรา

จักรวัฒน์ นวการ บจก.
ที่อยู่ : 173-173/1 พระรามที่ 2 ซอย 27 ถนนพระราม 2
ต. บางมด อ. จอมทอง จ. กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์ : 02-870-0007,02-870-0252
โทรสาร : 02-428-1126
อีเมลล์ : sale@jkbrushesl.com vanida@jkbrushes.com
เว็บไซต์ : www.jkbrushes.com
Contact Now

ตัวแทนจำหน่าย

JKBRUSHES

จำนวนผู้เข้าชม

นโยบายคุณภาพ

ชื่อสินค้า :นโยบายคุณภาพ
รหัสสินค้า :001

รายละเอียดสินค้า

  

ประกาศพิเศษฉบับที่ 1/2560

เรื่อง นโยบายคุณภาพ

 

                             บริษัท จักรวัฒน์ นวการ จำกัด มีความประสงค์ขอรับระบบจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับกิจกรรม ขนาด และการดำเนินงานของบริษัท ด้วยมีความมุ่งมั่นให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการ(การส่งมอบ) ที่สอดคล้องตามข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการและมุ่งหวังสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  รวมทั้งมุ่งหมายให้ผลิตภัณฑ์เกิดการพัฒนาก้าวหน้าและระบบจัดการคุณภาพเกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง    ในฐานะผู้บริหารสูงสุด ข้าพเจ้าจึงขอประกาศให้พนักงานทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกัน

 

นโยบายคุณภาพของบริษัท จักรวัฒน์ นวการ จำกัด :

 

มุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพสอดคล้องข้อกำหนดของลูกค้า ส่งมอบตรงเวลา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 

มุ่งมั่น                                        : เรามุ่งมั่นทำงานด้วยกระบวนการมาตรฐานตามข้อกำหนดระบบจัดการคุณภาพ

ผลิตสินค้าคุณภาพ                      : เราตั้งใจผลิตสินค้าคุณภาพในราคาที่เหมาะสม

สอดคล้องข้อกำหนดของลูกค้า      : เราสร้างความพึงพอใจด้วยสินค้าคุณภาพสอดคล้องข้อกำหนดของลูกค้า

ส่งมอบตรงเวลา                          : เราส่งมอบตรงเวลาตามข้อกำหนดที่ตกลงร่วมกันกับลูกค้า

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง                 : เรายึดมั่นพันธกิจสำคัญในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อคงไว้และคงรักษาระบบ 

 จัดการคุณภาพให้ยั่งยืน

ติดต่อสอบถาม

ส่งข้อความ

*หัวข้อ : ขอข้อมูลสินค้ารหัส 001 นโยบายคุณภาพ
ถึง : จักรวัฒน์ นวการ บจก.
*ชื่อบริษัท
*ชื่อ :
*ตำแหน่ง
*เบอร์โทรศัพท์ :
*ที่อยู่ :
*อีเมลล์ :
*ข้อความ :
  กรุณาใส่ตัวอักษรตั่งแต่20 ตัวถึง 5,000 ตัวอักษร